Olika uppdrag

2019-04-11
Vi gör inte bara lyft hos privatpersoner och små, medelstora och stora företag.
Ni kan även se och träffa oss på mässor, festivaler och utställningar eller kanske se oss på tv eller på en Youtubekanal.
Bilden är från Stockholms kulturfestival. Men vi har även varit med på Stockholm Truck Meet, Göta kanal 2, Bygglov, Lyxfällan, Sofias Änglar, Vägens hjältar & OTW.