Om GDPR på Edins Kranar

transparent lastkran

GDPR

Den data som Edins Kranar AB sparar är främst av karaktären företag till företag. I våra system finns kontaktuppgifter med mail och telefonnummer, dessa är endast kopplade till de specifika företag och roller som är relevanta för vår verksamhet. Det finns också information om privatpersoner som har/har haft en kundrelation där vissa uppgifter måste anges och sparas en viss tid pga. av bokföringsregler. Edins Kranar AB har en intern GDPR-policy som är förankrad bland vår personal.

Vi underhåller våra system regelbundet. På förfrågan kan vi självklart förse våra kunder och samarbetspartners med utdrag av vilken information som finns lagrad.