Övrig lyftutrustning

Vi har en rad övriga lyfttillbehör: Sloda, Bask, Gipsvagga, Gipsgaffel, Pallgaffel m.m.

Frimeda/Deha kopplingar

Används vid lyft av tex betongblock och brunnar med ingjutningsgods av den typen.

Pallgaffel

Används vanligen vid lyft av taktegel, pallar med sten etc. Pallgafflar finns i olika stolekar.

Gipsgaffel

Gippsgaffeln är ett hjälpmedel för lyft av gips då materialet skall ställas av på tex en balkong. Den kan kombineras…

Gipsvagga

Gippsvaggan är ett hjälpmedel för lyft av gips- och bänkskivor mm då materialet skall tas in genom fönster eller balkong.

Bask

Används vanligen vid gjutning av betong men även för utspridning av singel. Bask finns i två utföranden och en rad…

Sloda

Tillbehör för att förflytta rivningsmaterial, jord och övrigt material. Slodan finns även med självtömmande funktion.