Tillbehör

VI ERBJUDER BREDD NÄR
DET GÄLLER LYFTET

Vi har ett stort utbud av lyfttillbehör som tillgodoser de flesta behov – se presentationen nedan.

Glaslyftar

Vi har en rad olika vacumlyftar som kan lyfta från 320kg upp till 800kg. De kopplas i kranen och är avsedda för att lyfta glas och sandwichelement.

Hängkorgar

Vi har en rad olika korgar som rymmer 1-4 personer och några som är avsedda endast för lyft av material. Korgarna kopplas samman med kranen.

Körplåtar

Vi tillhandahåller körplåtar i olika storlekar. Vi leverar, installerar, demonterar och hämtar. Självklart kan ni själva hämta och lämna hos oss.

Pendellyft

Pendellyft är ett motviktsbalanserat lyftredskap för att lyfta in material på ställningar eller under takfot eller övriga svåråtkomliga platser.

Radiostyrd gripskopa

Radiostyrd Gripsskopa är ett hydraulaggregat som kopplas till kranen och kan utrustas med två varianter av gripskopa.

Spridare

Vi har en rad olika lyftspridare som hjälper att sprida taget om lyftobjetet och inte få för stort tryck på objektet. Spridare används vid lyft av exempelvis båtar, maskiner, mindre hus eller friggebodar.

Stockmattor

Vi tillhandahåller stockmattor i flera storlekar. Vi leverar, installerar, demonterar och hämtar. Självklart kan ni själva hämta och lämna hos oss.

Övrig lyftutrustning

Vi har en rad övriga lyfttillbehör: Sloda, Bask, Gipsvagga, Gipsgaffel, Pallgaffel m.m.

Tungavstängning / Trafikbuffert

Barriär för buffertskydd som används vid temporära avspärrningar vid arbete på väg och gata. Används för att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Stödbensplattor

Vi lagerför och säljer stödbensplattor tillverkade av finsk plywood om 50mm i olika dimensioner.

34
Mobila kranar
2 827
Tm total lyftkapacitet
31
Erfarna maskinister

Varför välja Edins?

Vårt mål är att du som kund eller anställd alltid ska känna att du valde rätt när du valde Edins Kranar. Genom vår kompetens och välvilja vill vi skapa förtroende och tillit. Våra fem ledord som tillsammans bildar EDINS guidar oss på rätt väg framåt! Vårt ISO-arbete lyfter oss genom rutiner, beslut och dokumentation i vårt varaktiga förbättringsarbete. Nyfiken på mer?

Vi är ett tryggt, stabilt och välmående familjeföretag med lång erfarenhet inom lyftbranschen.

Vi har kunniga & kompetenta medarbetare

Vi har ett brett utbud av kranar

Vi håller en hög servicegrad

Vi är ISO Miljö & Kvalitetscertifierade

Vi har ett pågående miljöarbete

Vi är etablerade sedan 1972

Tillsammans är vi Edins Kranar #viäredins