Kranbil Stockholm

Behöver du hjälp att lyfta tunga lyft och behöver en kranbil i Stockholm? Edins AB är ett företag som arbetar med lyftkran, kranbil, mobilkran och tornkran. Vi erbjuder hjälp när du behöver lyfta tunga lyft med kranbil i Stockholm. Våra lyftkranar har kapaciteten att lyfta mellan 30 till 300 ton. Vi har erfarenhet av att arbeta i begränsade utrymmen, och använder vinklade kranar som kan lyfta i svåra förhållanden.

Dessa lyftkranar kan vi erbjuda:

  • Kranbil – vi har kranbilar som kan transportera lyftkranar i Stockholm. Vi kör kranbil dit ni behöver den. Om ni har ett företag men saknar personal som är erfarna att hantera stora och tunga lyft så gör vi det åt er. Vi har kranbil soim klarar av lyft upp till 110 ™.
  • Mobilkran – behöver ni en mobilkran som ni kan behöva för lyftkranar som behöver flyttas, som kan ställas på mindre ytor och som klarar alla slags lyft upp till 300 ton.
  • Minikran – behöver du en mindre lyftkran? Då kan vi erbjuda minikranar som kan hanteras på mindre ytor och som klarar av mindre lyft. Den största minikranen klarar av 3,83 ton, medan den minsta klarar av 2,82 ton.
  • Mobil tornkran – vi har tornkranar som är mobila. Vi transporterar dem till den plats där ni har ert byggprojekt. Att hantera en tornkran kräver utbildning, så om ni inte har behörig personal till det, så kan vi utföra alla lyft som krävs av en tornkran.

Tillbehör till kranbil i Stockholm

Förutom tornkran, mobilkran, och kranbil i Stockholm så har vi tillbehör som underlättar vid lyftet. Vår kranbil i Stockholm kan till exempel utrustas med glaslyftare som kan lyfta stora fönster, allt från 320 kg upp till 800 kg. För att kunna lyfta tunga glas kopplar vi in en glaslyftare i kranen. Vi har även hängkorgar som kan lyfta upp till 4 personer och lyfta material.

Vidare så har vi pendellyft som fungerar som motvikt vid tunga lyft. När ni behöver lyfta material på ställningar eller till exempel under en takfot kan en pendellyft hjälpa till att hålla balansen under lyftet. Behöver ni flytta stora stenblock eller skrot så har vi radiostyrd gripskopa som krävs vid lyft av dessa material.

Andra tillbehör som vi har till lyftkranar, är spridare, stockmattor, sloda, bask, gipsvagga, gipsgaffel, pallgaffel med mera. Allt för att underlätta vid tunga lyft och möjliggör att lyfta på så säkra sätt som det är möjligt och som tar hänsyn till det material som du ska lyfta.

Om Edins AB

Vi har funnits ända sedan 1972 och har ett 50-tal anställda idag. Edins arbetar ständigt för att förbättra företaget och har därför tagit ISO 9001, 14001 och AFS 2001, vi har med andra ord certifikat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på företaget. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Svenska Mobilkranföreningen som är en sammanslutning av företag som erbjuder lyftuppdrag och äger mobilkranar, kranbilar, tornkranar, minikranar och andra slags lyftkranar.