Logistiktjänster för mellanlagring

Vi kan under kortare tid mellanlagra kunders material från leveransen till tidpunkten för lyften ute på arbetsplatserna. Vi hyr då ut markyta på vår gård samt lossar och lastar godset.