Vi har olika varianter av personkorgar som är avsedda att arbeta från. Dessa korgar kan bära material och personer på ett säkert sett. Några är försedda med däck längs sidan för att kunna styras mot en fasad. Exempel på dessa korgar är Tomtebodakorgen, Finnbodakorgen och Bergkorgen.

bergkorg
Dokument