Används vid lyft av tex betongblock och brunnar med ingjutningsgods av den typen.

krokar
Dokument