Gippsgaffeln är ett hjälpmedel för lyft av gips då materialet skall ställas av på tex en balkong. Den kan kombineras tillsammans med en pendellyft.

gipsgaffel på is
Dokument