Tillbehör för att förflytta rivningsmaterial, jord och övrigt material. Slodan finns även med självtömmande funktion.

sloda
Dokument