Radiostyrd Gripsskopa är ett hydraulaggregat som kopplas till kranen och kan utrustas med två varianter av gripskopa. Används exempelvis vid rivning av tak, röjning efter husbrand, muddring och utlastning av grus eller liknande längs grunder.

gripskopa