Oket är till för lyft av stora och tunga båtar.

lyft av båt