Tungavstängning / Trafikbuffert

Barriär för buffertskydd som används vid temporära avspärrningar vid arbete på väg och gata. Används för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Vi levererar, installerar, demonterar och hämtar. Självklart kan ni själva hämta och lämna hos oss.

tung avstängning bild

Tungavstängning/Trafikbuffert

Barriär för buffertskydd som används vid temporära avspärrningar vid arbete på väg och gata. Används för att skapa en säkrare…